Holdet på Indre Missions Bibelskole
efteråret 2001's hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 


Vi elever havde et indsamlingsprojekt hvor vi på forskellig måde
forsøgte at samle penge ind til to danske missionsselskaber.

Vi håber at dette kan give dig inspiration til at samle penge ind til indre eller ydre mission, da det er vigtigt at vi til stadighed søger for at budskabet om Jesus kommer ud til så mange som muligt. Du vil ikke fortryde at give penge til mission!

  • SudanMissionen er et folkekirkeligt missionsselskab, der arbejder i det centrale Afrika. Vi valgte at støtte et af deres projekter i Den Centralafrikanske Republik. Her drives et sundhedscenter, hvor kvinder og spædbørn især er målgruppen.
  • Den Danske Israelsmission er ligeledes et folkekirkeligt missionsselskab, der arbejder for kristendommens udbredelse blandt jøder og muslimer, primært i Israel, sekundært i London og New York. Selskabet driver også en dansk kirke i Jerusalem, som fungerer som et hjemsted for danskere i Israel.

Arrangementer

Auktion:
Til årets elevstævne blev der afholdt en auktion til fordel for indsamlingsprojektet. Alle lærere på skolen, havde fået til opgave at finde en personlig genstand, som enten betød noget specielt for dem, eller som var et særligt kendetegn. Der blev sat en gammel Beatles LP over styr, et maleri, et specielt spejder-tørklæde m.m. Der blev budt flittigt fra salen.

Arbejdsdag:
Lørdag d. 29. september løbt dette arrangment af stablen. Men inden da skulle alle elever have fundet noget arbejde hos private i Børkop og omegn. Ideen var, at der bliver arbejdet gratis, men arbejdsgiveren opfordres til at give enten en timeløn eller et fast beløb for den pågældende opgave. "Gaven" kan trækkes fra i skat, hvis den overskridet 500,- kr.
Så hvis du havde en hæk der skulle graves op, en bil der skulle vaskes, nogle haveredskaber der skulle klargøres til næste sommer, eller hvad det nu kunne være - så havde vi arbejdskraften!

Cykelsponsorløb:
Onsdag d. 3. oktober blev der afholdt et lille lokalt "cykelløb" i Børkop. Løbet begyndte kl. 15.00 og slutter kl. 16.00 - Altså en effektiv time, hvor pengene strømmer ind til det gode formål.
Løbet var primært for elever på Børkop Højskole. Men der var dog mulighed for selv at deltage, hvis man ønskes det. Hver rytter fandt selv sponsorer, som enten giver et beløb pr. cyklet kilometer, eller et fast beløb.
Alle heppere var naturligvis meget velkomne på ruten!

Så langt kom vi

Auktion:

11.735,- kr.

.

Arbejdsdag:

4.100,- kr.

.

Cykelsponsorløb:

14.201,10 kr.

.

Interne arrangementer:

3.000 kr.

.

I alt: 33.036,10 kr.

 
.

11.735,- kr.

4.100,- kr.

14.201,10 kr.

3.000 kr.

Det betød at Israelsmissionens generalsekretær Heinrich Pedersen og Sudanmissionens generalsekretær Jens Møller Pedersen ved en fællestime på IMB midt i december fik overrakt hver en check på 16.500 kr som en kærkommen julegave til missionens arbejde.

De 2 gavechecks til Israelsmissionen og Sudanmissionen

Sudanmissionens generalsekretær Jens Møller Pedersen (til venstre), tidligere volontør i Den centralafrikanske republik Lise Vejlgaard Lauritsen, Israelsmissionens generalsekretær Heinrich Pedersen og tidligere kirkevolontør i Jerusalem Julie Munk Nielsen (til højre).
De to generalsekretærer var inviteret til IMB for at tage imod den gave, som vi havde indsamlet gennem vores projekt.

.

  

© IMB E • 01 & Martin Skipper & Carsten Andersen

  

dags dato: 15/4 - 2021

  

Gå til top